<< ย้อนกลับ

วันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สาธิต มมส. 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปนิธานยิ่งใหญ่สร้างคนให้เต็มคน

» วันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สาธิต มมส. 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปนิธานยิ่งใหญ่สร้างคนให้เต็มคน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ร่วมทำบุญตักบาตร โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ" 20 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนเต็มคน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯยังได้รวบรวมสิ่งของและเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมบริจาคสมทบ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
            ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มอบรางวัล “ครูนานปี” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์/บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่มานาน และในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ อาจารย์วันวิสา    ประมวล จากนั้นได้มอบเกียรติบัตร “นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีวินัย และมีคุณธรรม ร้านค้าสวัสดิการ สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี จำนวน 5 ทุน และสามาคมเครือข่ายผู้ปกครองได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนให้กับนักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากกีฬาสาธิตครั้งที่ 41 นนทรีเกม บรรยากาศเต็มไปด้วยการร่วมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ช่วงท้ายของงานได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น ได้กล่าวให้โอวาท และตัวแทนอาจารย์และนักเรียนกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนฯ

24/01/2560
วีณา เม้าพิมพา
710

* ไม่มีภาพ *