ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง  ปีการศึกษา 2562

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง >> คลิก หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ >> 1. อ. จุฑาทิพย์ ศรีพันลำ - หัวหน้าหอพักหญิง (หอใน) 2. อ. รัชนี อัปมโห - หัวหน้าหอพักชื่นชม


16/05/2562 ผู้ดูแลระบบ 2654

รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน ปี2562

» รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน ปี2562

รายชื่อหอพักนาดูน >>> คลิก หากมีข้อสงสัยติดต่อ ที่ Facebook >>  Kasemsan Thumwisad


08/05/2562 ผู้ดูแลระบบ 2091

การประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

» การประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

      วันที่ 20  พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดงานการประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


20/05/2562 พิราวรรณ สุพร 51

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดเทอม

» ประชุมบุคลากรก่อนเปิดเทอม

     ทางโรงเรียนสาธิตฯได้มีการประชุมหารือก่อนเปิดเทอม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนและนะนำนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา1/2562 ที่จะถึงนี้ 


17/05/2562 พิราวรรณ สุพร 17

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

» โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตฯได้มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นทำความเข้าใจในการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียน...


16/05/2562 ผู้ดูแลระบบ 11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...


05/06/2561 กัลยาณี ทบเทิบ 175

นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

» นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจันฑกานต์ หาญพิชานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)...


15/05/2562 ผู้ดูแลระบบ 23

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ได้นำนักเรียนเข่าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย...


11/03/2562 วีณา เม้าพิมพา 671

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1  ชิงโล่นายกรัฐมนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์...


14/02/2562 พิราวรรณ สุพร 102

ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญา

"วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน"

 

อัตลักษณ์

"กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ มีคุณธรรม และจิตอาสา"

 

เอกลักษณ์

“เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ”

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาไทย


        ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตราโรจนากร มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน " มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)" และมีดอกไม้หกกลีบสองดอกอยู่ตรงกันข้ามกัน
                - ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา
                - หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
                - องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
                - สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
                - ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
                - วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม
        ความหมายโดยสรุป เป็นโรงเรียนในภาคอีสาน ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เสริมสร้างพัฒนาโรงเรียนให้เกิด คุณธรรม ความรอบรู้ ภูมิปัญญาและความรุ่งเรือง ให้สมกับคำว่า " วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน"


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        "ต้นราชพฤกษ์" หรือ ต้นคูณ หมายถึง ความค้ำคูนหรือความเจริญรุ่งเรือง และ “ราชพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน


        "สีเหลือง-เทา" หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
                - "สีเหลือง" หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์
                - "สีเทา" หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา

 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน


        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาได้ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า “คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอีกหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่เรียนบ่อยครั้ง
        โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก มีรองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ดำรงตำแหน่งประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นคณะครูอาจารย์ทุกคนต้องทำงานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน
        ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (ตึกสำนักงานอธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร์) ปีแรกของการเปิดทำการนั้น โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ได้แก่ อาจารย์ Jusmine Rose, อาจารย์ David Morris, อาจารย์ Keiko Kurata เป็นต้น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
        ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SEM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 4 แผนการเรียน 8 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับมหาวิทยาลัย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรีจำนวน 1 หลักสูตร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
          “เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาองค์ความรู้ ทักษะการคิด และทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

          “คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบจัดการเรียนการสอนตาม COMPETENCY MODEL อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สู่สากล
วัตถุประสงค์ (Objectives)
        1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของบุตรข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        2. เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบและสร้างเครือข่ายที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ อันเหมาะแก่การพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต
        3. เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์และนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้ ใฝ่รู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง
        4. เพื่อเป็นการบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับเยาวชน
        5. เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


พันธกิจ (Mission)
พันธกิจหลักที่โรงเรียนเน้นในการดำเนิน การมีดังนี้
        1. เป็นสถาบันต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ
        3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
        4. พัฒพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

        5. พัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

310 | 508

ม.ต้น

350 | 675

ม.ปลาย

660 | 1183

ผู้เรียนรวม

1843

ผู้เรียนทั้งหมด

แบบฟอร์มต่างๆ

1. ใบลา

2. ใบยกเลิกวันลา

3. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

4. ใบลาติดตามคู่สมรส

5. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

6. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

7. ใบลาพักผ่อน

8. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

9. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

10. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

11. ใบลาอุปสมบท

12. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

13. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

14. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

15. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

16. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

17. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

18. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

19. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

20. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

21. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

22. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

23. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

24. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

25. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

26. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

27. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

28. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

29. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

30. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

31. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

32. สัญญาคำประกัน

33. สัญญาค้ำประกัน

34. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

35. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

36. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

37. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

38. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

39. ขอปรับวุฒิ

40. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

41. ฝากข่าวPR

42. ตารางสอบม.ปลาย

43. ตารางสอบม.ต้น

44. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

45. ใบสมัครบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

46. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

47. รายงานผลการเข้าศึกษาต่อม.6

48. test

เอกสารเผยแพร่

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกวดจีน

11. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

12. พระอริญานุวัตร1

13. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

14. ระเบียบการ

15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

16. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

17. รายละเอียดและกำหนดการค่ายเตรียมความพร้อม

18. วัดโสม

19. วิชาการ 5 ด้าน

20. สำรวจบุตรบุคลากร58

21. หนังสือยินยอมค่ายเตรียมความพร้อม

22. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

23. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

24. ฮุปแต้ม2

25. ฮูปแต้ม1

26. ฮูปแต้ม3

27. เตรียมความพร้อม59

28. เรียนดีคัดเลือก 2562

29. เรียนดีทั่วไป 62

30. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

31. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

32. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

33. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

34. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

35. โควตา

ไฟล์อื่นๆ

1. aa

2. BG

3. ws

4. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 1

5. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 2

6. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 3

7. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

8. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

9. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

10. คู่มือนักเรียน

11. คู่มือนักเรียน 2559

12. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61

13. งานห้องสมุด

14. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

15. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

16. ตารางเรียนซัมเมอ60

17. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

18. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.1

19. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.2-5

20. ประกวดจีน

21. ประกาศโอลิมปิก1

22. ประกาศโอลิมปิก1

23. ประกาศโอลิมปิก1

24. ประกาศโอลิมปิก2

25. ประกาศโอลิมปิก3

26. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

27. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560

28. ฝากข่าวPR

29. ฝากข่าวPR2

30. ม.3

31. ม.6

32. รร.ได้รับคัดเลือก

33. ระเบียบทุน

34. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

35. รายชื่อนักเรียนหอพัก2 2561

36. รายชื่อนักเรียนหอพัก3 2561

37. รายชื่อนักเรียนหอพัก5 2561

38. รายชื่อนักเรียนหอพัก6 2561

39. รายชื่อนักเรียนหอพัก7 2561

40. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

41. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

42. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

43. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

44. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

45. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

46. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

47. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

48. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

49. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

50. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

51. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

52. รายชื่อหอพัก1 2561

53. รายชื่อหอพัก4 2561

54. ห้อง 101-58

55. ห้อง 102-58

56. ห้อง 103-58

57. ห้อง 104-58

58. ห้อง 105-58

59. ห้อง 106-58

60. ห้อง 107-58

61. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

62. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

63. แข่งขันถ่ายภาพ1

64. แข่งขันถ่ายภาพ2

65. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

66. โครงการสอนเสริม1

67. โครงการสอนเสริม2

68. โครงการสอนเสริม3

69. โครงการสอนเสริม4

70. โครงการสอนเสริม5

71. โควตา 2561

72. โควตาเรียนดีทั่วไป61

73. โลโก้โรงเรียน v.Eng

74. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

75. โอลิมปิกคณิตศาสตร์1

76. ใบสมัครทุน


หน่วยงานภายใน

- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

- กลุ่มสาระภาษาไทย

- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

- กลุ่มสาระศิลปะ

- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนกรรม

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- คณะการบัญชีและการจัดการ

- คณะนิติศาสตร์

- คณะพยาบาลศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะวัฒนธรรมศาสตร์

- คณะวิทยาการสารสนเทศ

- คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะศึกษาศาสตร์

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

- คณะเทคโนโลยี

- คณะเภสัชศาสตร์

- คณะแพทยศาสตร์

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

- ฝ่ายกิจการพิเศษฯ

- ฝ่ายบริการ

- ฝ่ายบริหาร

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

- สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

- สนับสนุนการสอน

- สมาคมครูและผู้ปกครอง

- สมาคมศิษย์เก่าสาธิต

- ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยี

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร

    - ระบบจัดเก็บเอกสาร (DMSU Cloud)

    - ระบบบริหารจัดการงานการประชุมออนไลน์ [e-Meeting]

    - ระบบบริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

    - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [e-Plan]

    - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับบุคลากร (MIS)

    - ระบบอีเมล์ (@msu.ac.th)

    - ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกค์ (EDS)

สำหรับการเรียนการสอน

    - DMSU : Knowledge Management

    - ระบบการเงิน

    - ระบบคลังข้อสอบ (Testbank)

    - ระบบคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (Khitpen)

    - ระบบจองรถ/แจ้งซ่อม

    - ระบบถามตอบอัตโนมัติ (AQAS)

    - ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-School)

    - ระบบบริหารจัดการห้องสมุด (LIMS)

    - ระบบปลดหนี้นักเรียน

    - ระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ (ELMS)

    - ระบบห้องสมุดโรงเรียน

    - ระบบเช็คการเข้าเรียน (SAMS)

ที่อยู่

  •   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

            ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย

            จ.มหาสารคาม 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

แผนที่