<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
ได้แก่
1. นาย อรุษ พลายบัว
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เหล่าทหารบก)
2. นาย นิติพงศ์ สุวรรณธาดา
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เหล่าทหารบก)
3. นาย ปวริศ ปะวะเท
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เหล่าตำรวจ)
 

16/05/2567
ประชาสัมพันธ์
397