หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน |
 
 
 
 

งานพัสดุ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด

ไฟล์ทั่วไป

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รับเข้า ม.1 ปี 64 Download
2 รับเข้า ม.4 ปี 64 Download
3 ปฎิทินรับสมัคร 64 Download
4 โควตา ม.1 ปี 64 Download
5 รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา Download
6 มาตรการ-การคัดกรองและเฝ้าระวัง-การแพร่ระบาดของ-COVID19 Download
7 ผังห้องสอบ-ม.1-ม.4- ปีการศึกษา 2564 Download
8 คู่มือผู้เข้าสอบ Download
9 SMG Download
10 ห้องปกติ Download
11 ม.1/1 Download
12 ประกาศห้องเรียน Download
13 ม.1/2 Download
14 ม.1/3 Download
15 ม.1/4 Download
16 ม.1/5 Download
17 ม.1/6 Download
18 ม.1/7 Download
19 โควตา SMG เพิ่มเติม Download
20 รายละเอียดมาตรการการดูแลนักเรียน Download
21 รายชื่อนักเรียนที่คืนค่าอาหาร Download
22 รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงในโรงเรียน Download
23 เอกสารยินยอมผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer Download
24 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
25 ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.1-ปี 2565 Download
26 ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.4-ปี2565 Download
27 ประกาศโควตา-ร.ร.ที่ได้รับคัดเลือก Download
28 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน-2565 Download
29 มาตการควบคุมโรค COVID-19 ในการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Download
30 แบบฟอร์มการกรอกตรวจหาเชื้อ Covid-19 Download
31 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Download
32 รายชื่อหอพักนาดูน 1/2565 Download
33 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงใน 1/2565 Download
34 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม 1/2565 Download
35 ประกาศชำระค่าเทอม 1/2565 Download
36 แต่งตั้งคณะกรรมการ Download
37 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงใน 2/2565 Download
38 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2/2565 Download
39 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม 2/2565 Download
40 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู-65 Download
41 วาระการประชุมใหญ่สามัญ-65-เครือข่าย Download
42 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2/2565 Download
43 ประกาศรับสมัคร-นักเรียนใหม่-2566 Download
44 ประกาศโควตา-ร.ร.ที่ได้รับคัดเลือก-2566 Download
45 กำหนดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองห้องเรียนวิทย์ในกำกับแพทย์ Download
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 3.236.241.39
  : 395,149 IP