หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 
 
 
 

งานพัสดุ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด

ไฟล์ทั่วไป

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รับเข้า ม.1 ปี 64 Download
2 รับเข้า ม.4 ปี 64 Download
3 ปฎิทินรับสมัคร 64 Download
4 เลขที่นั่งสอบ English exit exam 2020 Download
5 โควตา ม.1 ปี 64 Download
6 รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา Download
7 มาตรการ-การคัดกรองและเฝ้าระวัง-การแพร่ระบาดของ-COVID19 Download
8 ผังห้องสอบ-ม.1-ม.4- ปีการศึกษา 2564 Download
9 คู่มือผู้เข้าสอบ Download
10 SMG Download
11 ห้องปกติ Download
12 ม.1/1 Download
13 ประกาศห้องเรียน Download
14 ม.1/2 Download
15 ม.1/3 Download
16 ม.1/4 Download
17 ม.1/5 Download
18 ม.1/6 Download
19 ม.1/7 Download
20 โควตา SMG เพิ่มเติม Download
21 รายละเอียดมาตรการการดูแลนักเรียน Download
22 รายชื่อนักเรียนที่คืนค่าอาหาร Download
23 รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงในโรงเรียน Download
24 เอกสารยินยอมผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer Download
25 รายชื่อเข้ารับวัคซีน Pfizer ชั้น ม.1 Download
26 รายชื่อเข้ารับวัคซีน Pfizer ชั้น ม.2 Download
27 รายชื่อเข้ารับวัคซีน Pfizer ชั้น ม.3 Download
28 รายชื่อเข้ารับวัคซีน Pfizer ชั้น ม.4 Download
29 รายชื่อเข้ารับวัคซีน Pfizer ชั้น ม.5 Download
30 รายชื่อเข้ารับวัคซีน Pfizer ชั้น ม.6 Download
31 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
32 ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.1-ปี 2565 Download
33 ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.4-ปี2565 Download
34 ประกาศโควตา-ร.ร.ที่ได้รับคัดเลือก Download
35 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน-2565 Download
36 มาตการควบคุมโรค COVID-19 ในการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Download
37 แบบฟอร์มการกรอกตรวจหาเชื้อ Covid-19 Download
38 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Download
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 3.236.234.223
  : 365,833 IP