<< ย้อนกลับ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ประกาศรับสมัคร 
https://drive.google.com/file/d/1u30GQyT6CDLw_QvUAIxYqvirs3jgOsKD/view?usp=sharing
ระบบรับสมัคร
https://pd.msu.ac.th/pd7/jobAll/

03/07/2567
ประชาสัมพันธ์
365

* ไม่มีภาพ *