<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา
ได้แก่
1. นายเนติภูมิ ดวงเกตุ
2. นายดนุสรณ์ ภาระเวช
 

28/03/2567
ประชาสัมพันธ์
303