<< ย้อนกลับ

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารเข้ารับฟังนโยบายการบริหารจากอธิการบดี

» รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารเข้ารับฟังนโยบายการบริหารจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารเข้ารับฟังนโยบายการบริหารจากอธิการบดี

เอกสารแนบ : File :20220915020212.jpg


15/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
637