<< ย้อนกลับ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

» วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จึงได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนามขึ้น
        ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม อาจารย์ ธัญกร สงเคราะห์  กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี โดยมี อาจารย์ อาทิตย์   โคชขึง เป็นผู้บังคับการสวนสนาม

24/07/2560
วีณา เม้าพิมพา
942