<< ย้อนกลับ

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

» กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิต สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยมี อาจารย์ชื่นจิต บุตรมาตย์ เป็นวิทยากรในการฝึกสอน

01/08/2560
วีณา เม้าพิมพา
1102