<< ย้อนกลับ

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2560

» พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล
                 1. ครูดีที่ศิษย์รัก   อาจารย์ธัญกร   สงเคราะห์
                2. ครูดีในดวงใจ     อาจารย์เกษมสันต์   ธรรมวิเศษ
                   3. พนักงานปฏิบัติการดีเด่น              นางสาวกัลยาณี   ทบเทิบ
                  4. เจ้าหน้าที่ดีเด่น                นางสุดใจ   คลังแสง     
นอกจากนี้ ยังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่มีผลการเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ทำคุณงามความดีและช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งนี้ นักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียน กรวยดอกไม้ มากราบคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยความรักและเคารพยิ่ง ให้คำสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมร้องเพลงเทิดพระคุณครูและร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนประกอบการบรรเลงเพลงจากวงคอรัสของโรงเรียนอย่างพร้อมเพียง

19/06/2560
วีณา เม้าพิมพา
975