<< ย้อนกลับ

สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0

» สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0
                 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานสาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0 สาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา และในปีนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดบูทนิทรรศการต้นไม้แห่งการเรียนรู้โดยได้นำเสนอผลงานจากโครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตลาดโรงเรียน ยั่งยืนสู่ชุมชน โครงการการพัฒนาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ และการทำความร่วมมือของโรงเรียน กับโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ

            รายละเอียดและที่มาของงานสาธิตวิชาการ คลิก13/06/2560
วีณา เม้าพิมพา
768

* ไม่มีภาพ *