<< ย้อนกลับ

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» วันต้นไม้ประจำปีของชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น เข้าร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างสถานีตำรวจย่อยเขวาใหญ่ เขตพื้นที่ขามเรียง รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดงานปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 
                 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และอันตรายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

                                                                                                     ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


19/06/2560
วีณา เม้าพิมพา
615