<< ย้อนกลับ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสีธิตสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 42

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสีธิตสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 42
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกซ้อม และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในกีฬาสาธิตฯ ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงและกฏระเบียบต่างๆในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

07/07/2560
วีณา เม้าพิมพา
678