<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่ต้นดอกเงิน และเทียนพรรษาเนื่องในงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

24/07/2560
วีณา เม้าพิมพา
593