<< ย้อนกลับ

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

» กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี และการกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” และ การแสดงน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ จากตัวแทนนักเรียน จากนั้นได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ จากตัวแทนแม่ และนักเรียน จากนั้นบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครอง และนั่งเรียน ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, สดุดีมหาราชา แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงเป็น มิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทย

22/08/2560
วีณา เม้าพิมพา
707