<< ย้อนกลับ

โครงการ Science mathematic Gifted  2016

» โครงการ Science mathematic Gifted 2016
            ฝ่ายงานกิจการพิเศษได้จัดโครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 สำหรับนักเรียนในโครงการ Science mathematic Gifted  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1                        
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และสโมสรอู่ราชนาวีอดุลยเดช สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อนและครูอาจารย์  
   ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจำนวน 37 คน และอาจารย์ 9 คน โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น มาเป็นประธานในพิธี
   กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในโครงการ มีดังนี้
   -การนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษจากตัวแทนนักเรียน
   - การชมผลงานนักเรียนตลอดโครงการ 
   - การแนะแนวรุ่นน้องจากพี่ศิษย์เก่าและพี่ม.6 ให้เป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบต่อไป
   - การศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน  ชมความสวยงามของหาดน้ำใส และเข้าชมอัลเดอร์ วอเตอร์เวิร์ล(อุโมงค์ในฝัน มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ) ที่เปรียบเสมือนได้ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึก
   ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการสร้างความรักความผูกพันและความทรงจำระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ดีอย่างยิ่ง

08/03/2560
วีณา เม้าพิมพา
1172