<< ย้อนกลับ

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบการยื่นจบหลักสูตร

» แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบการยื่นจบหลักสูตร

รายชื่อนักเรียนที่ยื่นเอกสารจบหลักสูตร ยังไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือ ติดต่อที่เบอร์ 043754636 ต่อ 3307 (ทะเบียน)
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 

ม.3 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ม.6 >> ตรวจสอบรายชื่อ23/03/2560
ผู้ดูแลระบบ
2061

* ไม่มีภาพ *