<< ย้อนกลับ

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

» เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560  (วันนี้) เวลา 10.00 น. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น และร่วมพิธีขอขมาและสรงน้ำพระประธาน ในเวลา 15.00 น.18/04/2560
วีณา เม้าพิมพา
681