<< ย้อนกลับ

ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตครั้งที่ 9

» ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จัดค่ายสานฝันฯ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน โดยมีนักเรียนอาสาสมัครร่วมเป็น STAFF ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนสาธิตฯได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมแนะนำโรงเรียน, เรื่องเล่าสาธิต,การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบ, และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯยังได้แสดงศักยภาพ และเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนทาง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

24/04/2560
วีณา เม้าพิมพา
912

* ไม่มีภาพ *