<< ย้อนกลับ

โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

» โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

26/04/2560
วีณา เม้าพิมพา
860