<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล เนื่องโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมสอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

23/05/2560
ผู้ดูแลระบบ
728

* ไม่มีภาพ *