<< ย้อนกลับ

ต้อนรับคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน

» ต้อนรับคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 22 พย 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะครูอาจารย์จากโรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝากมัธยม ทั้งที่ได้ร่วมชมการแสดงของไทย และเรียนรู้การทำอาหารไทย

28/11/2560
วีณา เม้าพิมพา
702