<< ย้อนกลับ

ด่วน แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีบรรพชาเณร

» ด่วน แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีบรรพชาเณร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการพิธีบรรพชาเณร จากเดิมคือ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 น. เป็น วันที่ 20 ตุลาคม ในเวลาประมาณ 19.00 น. ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

19/10/2560
วีณา เม้าพิมพา
860

* ไม่มีภาพ *