<< ย้อนกลับ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากคณะกรรมการการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น

» ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากคณะกรรมการการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560   ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำทีมบริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น จากเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 18 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะนาฎศิลป์ไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย

01/11/2560
วีณา เม้าพิมพา
719