<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระฯศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯปีที่ 5 “มีพลัง มีความสุข”

» กลุ่มสาระฯศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯปีที่ 5 “มีพลัง มีความสุข”
กลุ่มสาระฯศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯปีที่ 5 “มีพลัง มีความสุข” จัดโดยกระทรวงพลังงาน  ผลการประกวดนักเรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศ และร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน  1 คน คือ เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์  ม. 2/3  ในวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพฯนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ ขอรายงานนักเรียนได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2   และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 

10/11/2560
วีณา เม้าพิมพา
794