<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯรับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

» ผู้อำนวยการโรงเรียนฯรับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับมอบเงินสนับสนุนกีกฬาสาธิตฯ ตามรายการดังต่อไปนี้
1. สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง    จำนวน 30,000 บาท และสนับสนุนชุดกีฬาลีลาศ 20,000 บาท
2. สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู จำนวน 30,000 บาท
3. สมาคมศิษย์เก่า    15,000 บาท

07/12/2560
วีณา เม้าพิมพา
708