<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

» ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นายอภิรัฐ  เทียนสี  พร้อมคณะได้นำนักเรียน เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนพร้อมครอบครัว ที่ได้นำชื่อเสียง  นำความภูมิใจและยังความปลื้มปิติมาสู่โรงเรียน  เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่รุ่นน้องได้ประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีต่อไป

15/12/2560
วีณา เม้าพิมพา
5762