<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแปลจีน-ไทย ครั้งที่ 5

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแปลจีน-ไทย ครั้งที่ 5
        วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันการแปลจีน-ไทย ครั้งที่ 5 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาและการแข่งขันระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 11 โรงเรียน รวมผู้เข้าแข่งขัน 33 คน ระดับมหาวิทยาลัยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 55 คน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ ในรอบแรกเป็นการแข่งขันข้อเขียนข้อสอบการแปล โดยคัดผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 10 คนเข้าสู่รอบการพูด โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 คน และนักเรียนทั้ง 4 คนได้สอบผ่านรอบข้อเขียนทุกคนและได้รับรางวัล ดังนี้
 
1.นางสาวกานต์กมล  แสนอาบัตร      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
2.นางสาวบุษราภรณ์  ภูผาผัน           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
3.นายฐิติพงศ์  สังขะรมย์                 รางวัลชมเชย                   ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
4.นางสาวพัทธ์ธีรา  ประดับวัน          ผ่านรอบข้อเขียนเข้ารอบการพูด
          โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์พิราวรรณ สุพรและMiss Li Chunling อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อ เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม

09/01/2561
พิราวรรณ สุพร
692