<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 23

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23
              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ    ครั้งที่ 23 (ระดับจังหวัด) จัดโดย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310   ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ เด็กหญิงใบโพธิ์ ศรีสว่างวงศ์ เด็กหญิงอชิรญา พันธะนาม เด็กหญิงอภิสรา กิจโชติทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม       

28/08/2560
วีณา เม้าพิมพา
1062