<< ย้อนกลับ

นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีรอง

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอง
         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยคณะมนุษศาสตร์อละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้กลุ่มสาระฯภาษาไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
             1. นายอนาวิณ        นนลือชา            ชั้ม ม.4
             2. นางสาวพัชรมัย   จิตจักร               ชั้น ม.4
             3. นายธีรยุทธ         ศรีจันทร์            ชั้นม. 5
             4. นางสาวสุรีพร      พรชัย                ชั้น ม.5
             5. นายอิสรภาพ       เหลืองอดุมชัย    ชั้น ม.6


06/09/2560
วีณา เม้าพิมพา
832