<< ย้อนกลับ

โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2017

» โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2017
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2017 ในงานเปิดหอพัก open dormitory 2017 จัดขึ้นโดยงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้ รางวัล Mr. ด.ช.รุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอนาวิณ นนลื่อชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.เอกธนิช เฉิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รางวัล Queen 3 นายบรรณสร ธนินธิติพงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Poppular vote Mr. นายอณาวิณ นนลื่อชา Poppular vote Miss นางสาวภัคจิรา พันธ์พาณิชย์ Poppular vote Queen นายบรรณสร ธนินธิติพงศ์ ภาพ/พีระชาติ

06/09/2560
วีณา เม้าพิมพา
786