<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00 ที่ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าจะถือว่า สละสิทธิ์
สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว : 
1. สำเนาบัตรประจำประชาชนบิดา-มารดาและผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 
 

เอกสารแนบ : File :20180421141525.pdf


21/04/2561
ผู้ดูแลระบบ
3456

* ไม่มีภาพ *