<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
“77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” โดยทางโรงเรียนได้รับการสนุบสนุนกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว และอุปกรณ์สื่อดาราศาสตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนการสร้างกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ
และในโอกาสนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตฯ จึงได้จัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อดาราศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน

04/06/2561
วีณา เม้าพิมพา
686