<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561


รายชื่อนักเรียนที่พักหอหญิง (หอใน) หัวหน้าหอพัก อ.จิราพร   น้อยใย          โทร 0806273995
คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อนักเรียนที่พักหอนาดูน           หัวหน้าหอพัก อ.เกษมสันต์  ธรรมวิเศษ  โทร 0879886199
คลิกดูรายละเอียดชั้น 1
คลิกดูรายละเอียดชั้น 2
คลิกดูรายละเอียดชั้น 3
คลิกดูรายละเอียดชั้น 4
คลิกดูรายละเอียดชั้น 5

รายชื่อนักเรียนที่พักหอพักหญิงชื่นชม  หัวหน้าหอพัก อ.รัชนี  อัปมโม            โทร  0862228160

คลิกดูรายละเอียด

นักเรียนสามารถย้าเข้าหอพักในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น .- 16.30 น.19/05/2561
วีณา เม้าพิมพา
7000

* ไม่มีภาพ *