<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดประใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดประใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561
           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และสมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู จัดงานประชุมผู้ปกครองใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีนายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ให้ได้มีโอกาสวางแผนการจัดการศึกษาและแนวทางการดูและนักเรียนร่วมกัน และร่วมรับฟังนโยบายและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของสาคมผู้ปกครองฯและเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมทั้งร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯเมื่ออยู่ในกำกับคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ชี้แจงการดำเนินงาแนวนโยบายการบริหารงานโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมเพื่อชี้แจงความเข้าใจในแนวปฏิบัติ ชี้แจงความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาของโรงเรียนสาธิตฯตลอดจนให้ผู้ปกครองรับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ การพัฒนาทางด้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งนี้หลังจากเสร็จการประชุมฯ ทางสมาคมผู้ปกครองฯ ยังได้เตรียนอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมก่อนเดินทางกลับบ้าน
          


21/05/2561
วีณา เม้าพิมพา
693