<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560

17/08/2561
วีณา เม้าพิมพา
788