<< ย้อนกลับ

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการตกลงทำความร่วมมือทางการศึกษากับ Universiti Utara Malaysia, Sintok  Campus

» พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการตกลงทำความร่วมมือทางการศึกษากับ Universiti Utara Malaysia, Sintok Campus
 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ได้เดินทางไป Universiti Utara Malaysia, Sintok Campus เพื่อร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการตกลงทำความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองสถาบัน

13/06/2561
วีณา เม้าพิมพา
1661