<< ย้อนกลับ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและคณะกรรมการกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 1 เสลาเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

22/06/2561
วีณา เม้าพิมพา
753