<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ    ครั้งที่ 24 (ระดับจังหวัด)

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 (ระดับจังหวัด)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ    ครั้งที่ 24 (ระดับจังหวัด) จัดโดย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310   ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในลำดับต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  1. เด็กชายภาคภูมิ  คัมภิรานนท์           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  2. เด็กหญิงอาธิติญา   จันทองพะเนา      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  3. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายสี             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์และอาจารย์นิคม งามวิลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม         

20/08/2561
วีณา เม้าพิมพา
1052