<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2018) รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2018) รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2018) รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช จัดโดยบริษัทแกรมมาโก

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในลำดับต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์ สีเฉลียว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2. เด็กชายชิติพัทธ์ ชนะศึก        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
3. เด็กชายชุติเดช พรสอน         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ผู้ฝึกสอนคืออาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

28/08/2561
ผู้ดูแลระบบ
812