<< ย้อนกลับ

ตรวจสอบคุณสมบัติ เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

» ตรวจสอบคุณสมบัติ เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าตรวจสอบคุณสมบัติ เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบได้ทาง http://scius.most.go.th/ โดยการ log in เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ และสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อนำมาแสดงตนในวันสอบได้เอง หากมีปัญหาให้ติดต่อโรงเรียนที่สมัครสอบตามข้อมูลในประกาศรับสมัคร หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ค่ะ ประกาศรับสมัคร คลิก --> http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/177/177.pdf ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิก --> https://apply.mwit.ac.th/user/signin.php?md=vmv #scius #โครงการวมว

17/09/2561
วีณา เม้าพิมพา
3441

* ไม่มีภาพ *