<< ย้อนกลับ

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

» การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบเจียระไนเพชร) นายธีรยุทธ ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 963 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์ และอาจารย์นิคม งามวิลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม

13/09/2561
วีณา เม้าพิมพา
1630