<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา(ฝ่ายมัธยม)เข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา(ฝ่ายมัธยม)เข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนที่เข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวปรีณาภา ดีแนบเนียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายจักรพงษ์ บุบผามาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. รายงานตัว ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขัน BOT challenge & experience 2018 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ต่อไป

04/10/2561
วีณา เม้าพิมพา
694

* ไม่มีภาพ *