<< ย้อนกลับ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดยอาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษนุโลก

01/11/2561
วีณา เม้าพิมพา
709