<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา (เฉพาะกลุ่มโควตา)

» ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา (เฉพาะกลุ่มโควตา)

เอกสารประกาศ >> คลิก

ม.1 

1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก 
>> คลิก
3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก
4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก
5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก
6. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้าน) >> คลิก
7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก

ม.4

1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
2. โควตาโรงเรียนเครือข่าย MOU  >> คลิก


 

20/01/2561
ผู้ดูแลระบบ
12726

* ไม่มีภาพ *