<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ทุน กพ. ปี 2561

» ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ทุน กพ. ปี 2561
 
 
 

นายจารุภัทร   นำพูนสุขสันต์  6/1
 
นายณัฐกรณ์  ทองคำ  6/1
 
 
นายเปรมศักดิ์   ไค่นุ่นกา  6/1
 
 
นางสาวสาธิดา  คำยอด   6/6
 
 
นางสาวพสุมนต์ นูวบุตร 6/5
 
 
นางสาวพรชนัน  ผลรักษา  6/6

 
 
นายสิรวิชญ์ บุญลอด 6/6 
 
 

นายสหัสวรรษ  จินดารัตน์  6/6
 

 

12/01/2561
ผู้ดูแลระบบ
3715

* ไม่มีภาพ *