<< ย้อนกลับ

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

» ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561


ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล)

เอกสารประกาศ >> คลิก

1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก 
>> คลิก
3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก
4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก
5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก
6. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้าน) >> คลิก
7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก
8. สอบคัดเลือก 
 >> คลิก

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล)

เอกสารประกาศ >> คลิก

1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED)  >> คลิก
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก
3. โควตาศิษย์เก่า-วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED)   >> คลิก
4. ENGLISH GIFTED  >> คลิก
5. แผนการเรียนโปรแกรมศิลป์ภาษา ปกติ    >> คลิก
6.โควตาศิษย์เก่า  >> คลิก
7. โควตา-MOU  >> คลิก
8. โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก

 

นักเรียนสามารถตรวจสอบ/พิมพ์คะแนนในระบบโดยสามารถเข้าได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/admissions/ เลือกดูคะแนนสอบ เข้าระบบโดยใช้ เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ02/02/2561
ผู้ดูแลระบบ
65590

* ไม่มีภาพ *