<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

» ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง SEM เพิ่มเติม >> คลิก
ห้องเรียนปกติ >> คลิก
ห้อง SEM >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED) >> คลิก
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก
ENGLISH GIFTED  >> คลิก
แผนการเรียนโปรแกรมศิลป์ภาษา ปกติ    >> คลิก

 

02/03/2561
ผู้ดูแลระบบ
10816

* ไม่มีภาพ *