<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ HANBAN 汉办

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ HANBAN 汉办
         ทุนการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) หรือทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ เป็นทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจศึกษาด้านภาษาจีน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหน่วยงานย่อยในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในนามของ สถาบันขงจื่อ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและบุคลากรจาก HANBAN ได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น และตลอดระยะเวลาที่สถาบันขงจื่อฯ ได้สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนอีกทั้งยังได้จัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนเพื่อทำการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน โดยโรงเรียนสาธิตฯเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ทางสถาบันขงจื่อฯให้การสนับสนุนด้านบุคลากร กิจกรรม และความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างดีเสมอมานั้น ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสาธิตฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและที่ผ่านมานักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน สามารถขอทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศจีนได้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ปัจจุบันเป็นจำนวน 2 คน ได้แก่
        1.นางสาวบุษราภรณ์  การจะโนศรี  ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี 4 ปี    สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
        2.นางสาวน้ำหอม  เกษมอมร  ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และในปี 2017 เคยได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี โดยศึกษาที่ มหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน          นอกจากนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมายังมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ได้แก่
         ปี 2018
         1.นางสาวนลินรัตน์ ตันทศิลป์ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
           ปี 2017
          1. นางสาวดารารัตน์  ศรรักษ์  ได้รับทุนจาก  รัฐบาลจีน ระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา โบราณคดี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเคยได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน 1 ปี ในปีเดียวกัน  (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
           2. นางสาววิชญาพร  สุพร  ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา การสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจี๋หลิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
           3.นางสาวนาริสา  ขันสัมฤทธิ์  ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน 1 ปี   มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เสิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ปัจจุบันจบหลักสูตรแล้ว)
           4.นายอิสรภาพ  เหลืองอุดมชัย ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน 6 เดือน   มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ปัจจุบันจบหลักสูตรแล้ว)
         ปี 2016
           1.นางสาวกุลิสรา  ปุรัมภะเว  ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี   สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยจี๋หลิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
           2.นางสาวณัชชา  โถนคำ  ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน  1 ปี มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาหนาน    สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ปัจจุบันจบหลักสูตรแล้ว)
           3.นางสาวญานิศา  หันชัยศรี  มหาวิทยาลัยภาษาต่างชาติและธุรกิจกว่างตง   สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบันจบหลักสูตรแล้ว) 
           4.นางสาวอาทิตยา  พิมพาคำ  ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี มหาวิทยาลัยภาษาต่างชาติเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ปัจจุบันจบหลักสูตรแล้ว) 
          ปี 2014
1.นางสาวภารดา  ศรีวะสุทธิ์
         ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจ้อเจียง  สาธารณรัฐประชาชนจีน และเปลี่ยนสาขา เรียนสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ(ปัจจุบันจบการศึกษาแล้วในปี 2017) 
          โดยสรุปแล้วนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  7 ทุน ทุนการศึกษา 1 ปี  6 ทุน และทุนการศึกษา 6 เดือนอีก 1 ทุน นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังมีนักเรียนที่ยังรอผลประกาศทุนการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าหากมีการประกาศผลครบถ้วนจะมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มจำนวนขึ้นอีก โดยการขอทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อ เป็นการแข่งขันจากนักเรียนผู้ที่สนใจยื่นขอทุนจากทั่วโลก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบโปรไฟล์จากทางสถาบันขงจื่อจากทั่วโลก ยังต้องเข้ารอบสอบสัมภาษณ์จากทางมหาลัยที่สมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ และเข้ารับการพิจารณาจากHANBANในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดสิน

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
1853