<< ย้อนกลับ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ

» การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ
        วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ SEM,English Gifted,Science Math Gifted โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการชี้แจ้งถึงระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการอยู่ในโครงการพิเศษต่างๆ รวมถึงเป็นการตอบข้อซักถามผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพิเศษ ช่วงท้ายของการประชุมเป็นการลงนามในสัญญานักเรียนโครงการพิเศษ 

09/06/2562
พิราวรรณ สุพร
1510